Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Termin wyborów samorządowych ogłoszony.

Termin wyborów samorządowych ogłoszony.

Termin wyborów samorządowych ogłoszony.

Znamy już termin najbliższych wyborów samorządowych, będzie to 21 października 2018 r. To właśnie tego dnia będziemy mogli wybrać wójta, burmistrza czy prezydenta miasta oraz radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. stołecznego Warszawy.
W związku ze zmianami Kodeksu wyborczego w najbliższe wybory, wyborców czeka kilka istotnych zmian. Kadencja wójta, burmistrza i prezydenta miasta trwać będzie 5 lat a nie jak do tej pory 4. To nie jedyne zmiany jakie wprowadziła nowelizacja w/w przepisów, zmieniły się również zasady kandydowania na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Od tego roku liczyć się będzie dwukadencyjność wyżej wymienionych, bowiem osoby, które w danej gminie zostaną  dwukrotnie wybrane na to stanowisko, nie będą miały prawa wybieralności w tej gminie w kolejnych wyborach a więc w roku  2028.  
Ponadto w najbliższych wyborach samorządowych niedopuszczalne będzie jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także kandydowanie na radnego gminy i wójta (burmistrza prezydenta miasta) w różnych gminach. Kandydować będzie można jednocześnie na radnego gminy i na wójta/burmistrza/prezydenta miasta jedynie w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie. Do tej pory  można było kandydować jednocześnie na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej samej bądź innej gminie. Dopuszczalne było także jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego województwa i na wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta.  
Głosowanie korespondencyjne również nie dla każdego. Ograniczono możliwość głosowania korespondencyjnego wyłącznie dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Również definicja znaku „X" stawianego na karcie do głosowania również uległa zmianie. Obecnie „X" oznacza co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki. Do tej pory aby głos można było uznać za ważny w kratce musiały się znaleźć dwie linie. Ponadto zabronione dotychczas wpisy, skreślenia, zamazania itp. dokonywane przez wyborców na kartach do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływają już na ważność oddanego na niej głosu.
Zmiany dotyczą również komisji wyborczych, bowiem w miejsce dotychczasowej jednej komisji obwodowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania i policzenie oddanych głosów, wprowadzone zostały dwie komisje: obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
Wybory 21 października a cisza wyborcza zacznie obowiązywać 19 października o godz. 24.00.

Wszystkie istotne informacje dot. najbliższych wyborów samorządowych znaleźć można na stronie www.bip.malanow.pl w zakładce Wybory lub pod bezpośrednim adresem http://www.bip.malanow.pl/?c=689

DW


Pozostałe aktualności