Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Powiatowy Urząd Pracy realizuje program "WIĘCEJ NIŻ PRACA"

Powiatowy Urząd Pracy realizuje program "WIĘCEJ NIŻ PRACA"

Powiatowy Urząd Pracy realizuje program "WIĘCEJ NIŻ PRACA"

Powiatowy Urząd Pracy w Turku uruchamia program skierowany dla bezrobotnych mężczyzn do 30 roku życia, zamieszkujących na wsi, z ustalonym II profilem pomocy.

„WIĘCEJ NIŻ PRACA” PROFESJONALNE SZKOLENIE NA  UPRAWNIENIA  W  ZAKRESIE  EKSPLOATACJI  URZĄDZEŃ  ELEKTROENERGETYCZNYCH  DO  1  KV

Szkolenia współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZATRUDNIENIE W  RAMACH  PRAC  INTERWENCYJNYCH

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych przez okres 9 miesięcy w pełnym wymiarze  czasu pracy, w tym okres refundacji  6 m-cy. Ponadto pracodawca zobowiązany będzie do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez co najmniej 30 dni za wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymiarze co najmniej połowy wymiaru czasu pracy w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w formie aktywizacji, tj. po okresie refundacji i 3 miesięcznym zobowiązaniu wynikającym z umowy o organizowanie prac interwencyjnych.   
Stawka refundacji ok. 950,00 zł miesięcznie. 

Źródło finansowania- Fundusz Pracy- Rezerwa Ministra

Dodatkowych informacji pracodawcom i osobom bezrobotnym udzielają pracownicy PUP Turek pokój nr 9, tel. (63) 280 23 57.


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności