Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » "Od szkolenia do zatrudnienia" program Powiatowego Urzędu Pracy

"Od szkolenia do zatrudnienia" program Powiatowego Urzędu Pracy

"Od szkolenia do zatrudnienia" program Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Turku uruchamia program, którego uczestnikami mogą zostać kobiety:
1) długotrwale bezrobotne powyżej 30 roku życia lub
2) bezrobotne powyżej 50 roku życia,
3) zamieszkujące na wsi

Program zakłada:
I etap - Szkolenie grupowe - w  celu uzyskania kwalifikacji w zakresie umiejętności komputerowych ECDL. Będzie to udział w szkoleniu pn.: ,,Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL”
Źródło finansowania- szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

II etap - Zatrudnienie: refundacja w ramach prac interwencyjnych. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych przez okres 9 miesięcy w pełnym wymiarze  czasu pracy, w tym okres refundacji  6 m-cy. Ponadto pracodawca zobowiązany będzie do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez co najmniej 30 dni za wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymiarze co najmniej połowy wymiaru czasu pracy w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w formie aktywizacji, tj. po okresie refundacji i 3 miesięcznym zobowiązaniu wynikającym z umowy o organizowanie prac interwencyjnych. Stawka refundacji ok. 950,00 zł miesięcznie.  

Źródło finansowania- Fundusz Pracy - Rezerwa Ministra.

Dodatkowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy PUP Turek: pokój nr 9, tel. (63) 280 23 57.


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności